Księgowość dla spółki komandytowej – Biuro Księgowe tłumaczy

Księgowość dla spółki komandytowej – Biuro Księgowe tłumaczy:

W formie prawnej spółki, jaką jest spółka komandytowa, obowiązkowe jest prowadzenie księgowości pełnej. Oznacza to, iż każda spółka komandytowa, musi prowadzić księgi rachunkowe. Całkowita księgowość jest rozbudowanym, bardzo skrupulatnymoraz sformalizowanym systemem ewidencjonowania działań gospodarczych. Służy do analizy ikontroli sytuacji przedsiębiorstwa – zarówno w danym momencie, jak również w określonym okresie czasu. Pełna księgowość to nie tylko wyliczanie podatku, ale generowanie całego obrazu finansów w danym przedsiębiorstwie. Sprawdź: https://znany-ksiegowy.pl


Przedsiębiorstwa, które prowadzą całkowitą księgowość, zobowiązane są m.in. do modelu podwójnego zapisu – oznacza to, że każda operacja pojawić się musi na dwóch kontach bankowych. W praktyce każda złotówka (ale nie tylko – również każda operacja bezgotówkowa),  która przechodzi przez firmę, jest ewidencjonowana. Regułyrejestrowania są dokładnie opisanemiędzy innymi w ustawach, dzięki temu wszystkie przediśebiorstwa korzystające z pełnej księgowości da sięprostozestawić ze sobą, gdyż wszystkie prowadzą swoją księgowość zgodnie z określonymi standardami. Warto pamiętać, że pełna księgowość to skomplikowany proces – stoi za nim zazwyczaj doświadczone biuro księgowe. 

Uzupełnianie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten obowiązek?

Początkującybiznesmeni mogą dociekać czym właściwie jest KPIR ?

Najprościej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej firmyi kosztów ich osiągnięcia. Należy więc w niej zapisywaćwszelkiezrobione zakupy, sprzedane towary czy usługi, oraz koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.Szczegóły dotyczące prowadzenia KPiR figurują w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Obowiązek prowadzenia KPIR: 

W oparciu o art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów a także rozchodów, lub księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przewyższają równowartości 2 000 000 EUR w PLN, mają możliwość prowadzenia ułatwionej księgowości na podstawie KPiR.

Nie licząc powyższej grupy,obowiązekwypełniania KPiR mają:

-Armatorzy, zdefiniowani na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Wykonujący działalność na podstawie umów agencyjnych albo umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrzekły się prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby zajmujące się działami produkcji rolnej, jeżelizasygnalizująchęć prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący firmę badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie dotyczy?:

-Płacących podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Świadczącychwyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,wyłącznie w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego zbyciaskładowych majątkowych (po zamknięciudziałalności gospodarczej prowadzonej samodzielnielub otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną tudzież wystąpieniem z takiej spółki)

Zachodzątakże sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z wymogu prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest możliwe w przypadkach uzasadnionych szczególnymiokolicznościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR, szczególnie takimi jak:

-Wykonywanie określonych typów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek jak również stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić go z wymoguuzupełniania KPIR. Wyżej wspomniany wniosek należy złożyć minimum na miesiąc dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być wpdrożone. W przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstaniawymoguuzupełniania księgi w okresie trwania roku podatkowego, wniosek o zwolnienie musi zostać złożony w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

CZYM JEST KPiR??? – Sprawdź

CZYM JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW??? – Sprawdź

WYPEŁNIANIEREJESTRU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

Rejestr przychodów jak również rozchodów to częstodużyproblem dla przedsiębiorców. Dlatego też, nasza oferta to także prowadzenie księgi przychodów a także rozchodów.

POLECAMY PORTAL: https://znany-ksiegowy.pl/

Księga przychodów i rozchodów – kto jest do niej zobligowany?

Książki przychodu a także rozchodu zobowiązane są uzupełniać między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą a także spółki cywilne, jawne oraz partnerskie będącew posiadaniu osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu ze złotówek. To najprostszyrodzaj ewidencji, który używany jest w mniej złożonej księgowości. Księga przychodów i rozchodów pozwalasprawdzić zobowiązania podatkowe konkretnej firmy czy osoby. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym zlecasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji i rozliczeń.


Księga przychodów i rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów a także rozchodów stanowi jedyniewycinek naszej oferty, apełenzakres usług ASK-FINANCE zawiera:

-Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Sporządzanie rocznych i wymaganych okresowo ewidencji, zestawień jak również deklaracji,

-Sporzadzanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; przygotowywanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; sporządzanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Określaniewielkości zaliczek na podatek dochodowy jak również podatek VAT iuzupełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych,

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych jak również wartości niematerialnych i prawnych,wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

-Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS i NBP,

-Sporządzanie deklaracji Intrastat,

-Sporzadzanieniezbędnych danych dla ubezpieczycieli a także danych dla potrzeb dokumentacji cen transferowych,

-Reprezentowanie Klienta w czasie kontroli podatkowej,

-Doradztwo księgowe w zakresie obsługiwanej działalności gospodarczej.

JAK WYBRAĆ DOBRE BIURO PODATKOWE? – Sprawdź

JAK ZNALEŚĆ DOBRE BIURO PODATKOWE? – Zobacz


Prowadzenie własnej firmy  to zajęcie pełne wyzwań i obowiązków. Odpowiednie prowadzenie księgowości działalności gospodarczej to podstawa jej prawidłowego działania, a do tego niezbędny jest wybór dobrego biura rachunkowego. Podpowiadamy, jak wybrać dobre biuro rachunkowe.

Kwalifikacje księgowego / biura księgowego

Do 10 sierpnia 2014 roku chcąc zajmować się zarobkowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, wymagano posiadać Licencje Ministra Finansów. Obecnie, aby otworzyć biuro nie potrzebne są żadne uprawnienia – biuro rachunkowe może otworzyć każdy. W związku z tym warto sprawdzić czy księgowa ma odpowiednie kwalifikacje. Można to zrobić sprawdzając czy księgowy posiada:


Licencja Ministra Finansów – certyfikat księgowy. Aktualnie nie jest już obowiązkowa, natomiast wielu księgowych z długoletnim stażem posiada dokument wydany przez ministerstwo finansów. Obecnie licencja ta jest jednym z wielu dokumentów, która potwierdza zdobycie odpowiednich kwalifikacji. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie

Certyfikaty Centrum informacji Księgowej. Instytucja zajmuje się certyfikowaniem biur rachunkowych i księgowych. Przeprowadza egzaminy dla księgowych i sprawdza biura rachunkowe pod kątem określonych wymagań, nadając odpowiedni certyfikat. Informacje o certyfikowanych księgowych i biurach rachunkowych udostępnia przedsiębiorcom na www.cik.org.pl, tworząc największa tego typu siedzibę w kraju.

Potwierdzenia szkoleń i kursów księgowych. Kursy oraz szkolenia, które przebyła księgowa informują przedsiębiorcę, że właściciel biura księgowego poszerzaoraz aktualizuje swoją wiedzę. Jest to bardzo ważne szczególnie w branży księgowej, w której przepisy zmieniają się nagminnie.

Ubezpieczenie OC na działalność biuro rachunkowego

Ubezpieczenie OC na działalność biura księgowego, powinno być obok kwalifikacji, podstawowym warunkiem przy wyborze usług księgowych. Ubezpieczenie chroni Twoją firmę od odpowiedzialności finansowej za ewentualne błędy biura księgowego. Reguła jest prosta, czym większa kwota ubezpieczenia tym lepiej. Należałoby zapytać księgową o wysokość ubezpieczenia oraz czy prócz podstawowego zabezpieczenia posiada rozszerzoną polisę np. o ubezpieczenie kadr i płac, będzie to istotne w przypadku, gdy zatrudniamy {pracownika|pracowników