Montaż stolarki okiennej w budynku z cegieł. Jak zrobić to właściwie? Zobacz.

Jeśli chcesz doinformować się więcej o tym, jak pielęgnujemy  środowisko, nie wahaj się odwiedzić naszej strony i przeczytaj więcej o naszej firmie.

Cegła jest materiałem budowlanym służącym do wykonywania ścian, chodników i innych elementów w konstrukcji murowanej. Standardowo termin „cegła” odnosi się do jednostki złożonej z gliny, ale aktualnie jest używany do oznaczania prostokątnych jednostek wykonanych z ziemi zawierającej glinę, piasek i wapno lub materiałów betonowych. Cegły da się łączyć ze sobą za sprawą zaprawy, klejów lub blokując je. Cegły są wytwarzane w wielu klasach, rodzajach, materiałach i rozmiarach, które różnią się w zależności od regionu i okresu, i są wytwarzane w ilościach hurtowych. Dwie podstawowe gatunki cegieł to cegły wypalone i niewypalone.

Blok jest terminem odnoszącym się do prostokątnej jednostki budowlanej wykonanej ze zbliżonych materiałów, lecz zwykle jest większy niż cegła. Lekkie cegły (zwane również lekkimi blokami) są wykonane z kruszywa z ekspandowanej gliny.

Wypalone cegły są jednym z najwytrzymalszych oraz najsilniejszych surowców budowlanych, niejednokrotnie nazywanych sztucznym kamieniem, i są używane od około 4000 rpne Cegły suszone na powietrzu, znane również jako cegły mułowe, mają historię dłuższą niż cegły wypalane i mają dodatkowy składnik spoiwa mechanicznego, takiego jak słoma.

Montowanie okien w budynku z cegieł. Jak wykonać to właściwie? Zobacz.

Cegły układa się w warstwy a także liczne wzory zwane wiązaniami, zwanymi sumarycznie cegłami, oraz można je układać w różnego typu zaprawie, ażeby trzymać cegły razem, tworząc wytrzymałą strukturę.

Najwcześniejszymi cegłami były suszone cegły, co oznacza, iż uformowano je z gliniastej ziemi lub błota następnie suszono (przeważnie na słońcu), dopóki nie były dostatecznie mocne do zastosowania. Najstarsze odkryte cegły, pierwotnie wykonane z ukształtowanego mułu i datowane przed 7500 rpne, znaleziono w Tell Aswad, w regionie górnego Tygrysu a także w południowo-wschodniej Anatolii, niedaleko Diyarbakiru. Mieszkańcy Mehrgarh z Azji Południowej także budowali oraz żyli w suszonych powietrzem domach z cegły mułowej w latach 7000–3300 pne Inne aktualniejsze ustalenia, datowane na lata 7 000–6 395 pne, pochodzą z Jerycha, Katalonii Hüyük, starożytnej egipskiej fortecy Buhen oraz starożytnych miast doliny Indusu Mohenjo-daro, Harappa [5] i Mehrgarh [6]. Cegła ceramiczna albo wypalana była używana już w 3000 rpne we wczesnych miastach Doliny Indusu, takich jak Kalibangan. [7]

Porównaj ceny okien – http://twoje-okna.com/